Referensobjekt

Natur/kultur- och landskapsvårdande åtgärder


 • Biskopseken – Biskops-Arnö, siktröjning

  Näsmarkerna naturreservat – restaurering av betesmark

  Strömsholm – åtgärder för att främja ekskog

  Ekerö, Lovön, Färingsö – skötselåtgärder i gammal ekskog

  Kilsbergen – åtgärder för att främja lövskog

  Klacka – Lerberg, landskapsvårds- och säkerhetsåtgärder i hyttområdet

  Karlsdal järnbruk – landskapsvårdande åtgärder

  Sollefteå – åtgärder i lövskog anlagd på tidigare åkermark

  Hamra nationalpark – varierande skötselåtgärder för bl.a. tillgänglighet

  Malingsbo- Kloten naturreservat – varierande skötselåtgärder för bl.a tillgänglighet

  Örebro, Gävle stadsnära skogar – varierande åtgärder