Sveaskog har hård koll på sina entreprenörer

Skogsentreprenörer som tar sig an uppdrag för de stora skogsbolagen är många. Några av dessa utpekades för en tid sedan i ett tv-program som mindre seriösa. Något som skogsbolaget Sveaskog har fått höra.
– De skogsentreprenörer vi anlitar har vi hårda krav på och de ska vara fackligt anslutna, ha registreringsbevis och ansvarsförsäkring för sina anställda, säger Emil Fransson på Sveaskog Karlskoga.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Schysta villkor i skogen. Skogsland nr 36 • 30 augusti 2013

”Viktigt att göra rätt från början med lön och arbetstider”

De professionella skogsarbetarna från Lettland är det lilla skogsentreprenadföretagets största tillgång. Därför, tycker Staffan Nordström, är det självklart att de ska ha avtalsenliga löner, bra arbetsförhållanden och bra boende. Skogsland följer ljudet av röjsågarna för att hitta arbetslaget. De fem männen är i början av en jobbperiod. Fem veckor är de i Sverige, sedan åker de hem till sina familjer i Lettland för tio dagars ledighet. VD-n Staffan Nordström startade företaget Nordström Skog, som erbjuder manuella skogstjänster som plantering och röjning, våren 2010. Han har lång erfarenhet från ledande positioner och innan han började leta personal tog han kontakt med GS-facket, det fackförbund som organiserar anställda inom skogs- och träbranschen..