Odoo image and text block

Personal

All personal är vår egen, handplockad, testad och anställd hos oss.


Vi använder inga underentreprenörer. Vår personal är vårt viktigaste kapital och det som skapar ett långsiktigt värde för företaget och våra kunder.
Nordström Skog AB är medlem i arbetsgivarorganisationen Gröna Arbetsgivare (SLA) och följer kollektivavtal som en miniminivå. Som arbetsgivare ställer vi höga krav på oss själva då det gäller personalfrågor såsom regelbunden och löpande utbildning, välanpassade och goda bostadsförhållanden, möjlighet till friskvård samt fritidssysselsättning utanför arbetstid.
Personalomsättningen är låg med resultatet att vi har professionell personal som är välutbildad och har god erfarenhet. Kontinuitet ger kvalitet och stabilitet över tid, för både vårt företag och våra kunder. Vår målsättning är att samma personal skall komma till samma kund år efter år.

Vi håller kontinuerliga teambuilding- och utbildningsmöten med vår personal.
Personalen har fri akut sjuk och tandvård samt omfattas i övrigt av EU:s sjukvårdssystem. Som arbetsgivare säkrar vi att alla anställda har Europeiska Sjukförsäkringskort, skatteregistreras och får s.k. samordningsnummer hos Skatteverket i Sverige, får arbetsgivarbetald pension via FORA, hjälp med skattedeklarationer, banklönekonton i svensk bank, och andra myndighetskontakter etc.

Vi respekterar den svenska arbetsmarknadens spelregler.
GS-fackets arbete ser vi som dels rådgivande och dels vår garant för att vi inte skall behöva konkurrera med företag som inte följer spelreglerna och därför inte kan seriöst konkurrera med.