Odoo image and text block

Kvalitet och miljö

Företaget är certifierat enligt PEFC genom EC skog sedan våren 2012.Ständigt pågående kompetensutveckling och bra arbetsledning, är företagets främsta framgångskoncept för att de anställda ska kunna arbeta självständigt och effektivt i de mest varierande arbetsobjekt.
De anställda utför arbeten såväl i skogsbruket som i objekt där arbetet handlar om att bevara och utveckla natur-, -landskaps och kulturmiljöer.
 
Arbeten i objekt med särskilda natur-, landskaps och kulturmiljöer är bl.a. i eko-parker, reservat av olika slag, natur- och kulturmiljöer intill större privata egendomar, statliga och privata slott och herrgårdar