Företaget

Företaget Nordström Skog grundades våren 2010 och är ett familjeföretag som bygger på starka personliga relationer samt att ägarna dagligen arbetar i företaget. Ägarna, tillika den operativa ledningen, har en bred och lång erfarenhet av att leda företag samt arbeta med skog, kvalitetssystem, kultur & natur. Kunskapsmässigt står dessa praktiska och mångåriga erfarenheter på en solid akademisk grund.Nordström Skog sätter en ära i att äga och ansvara för hela kedjan från första kundkontakt till färdigt och fakturerat arbete. Inga underentreprenörer används eller har någonsin använts.Nordström Skog är medlem av SLA sedan starten samt PEFC-certifierat genom EC Skog sedan 2012.All skoglig personal är handplockade, utbildade och testade yrkesmän från Lettland. All personal är, sedan starten, anställd i Sverige och betalar skatt i Sverige.Vår VD, Staffan Nordström, har som en direkt effekt av Nordström Skog och dess starka anknytning till Lettland samt i övrigt stora och långa erfarenhet av organisation, företagsledning och kvalitetssystem i och utanför Sverige utsetts till Honorärkonsul för Lettland samt utsetts till Lettlands Handelskammares representant i Sverige.Vår Vice VD, Agnis Graudulis, tillika Skogsvårdschef, har examina från Lettlands Lantbruksuniversitet samt lång erfarenhet som egenföretagare i Lettland och har sedan starten byggt upp en lojal och mycket kunnig, ja kanske den bästa ??, arbetsstyrkan inom manuellt skogsarbete i Sverige. Staffan & Agnis med familjer är privat själva skogsägare.Nordström Skog har en konservativ och organisk tillväxtstrategi där kvalitet i arbetet och sund, långsiktig, ekonomi paras med både mycket höga krav på och stor hänsyn till våra anställda.

REFERENSER

Vi samarbetar med flera av de största aktörerna (privata och offentliga) inom svensk skogsindustri, större privata Gods/Slott/Egendommar, förvaltningsbolag samt skogliga medlemsorganisationer.
Referenser lämnas på begäran.

POLICIES

Nordström Skog är medlem av SLA och arbetar själv aktivt för att fortsatt direkt kommunicera med samt vårda och vidareutveckla ett gott, interaktivt, öppet, ömsesidigt respektfullt och konstruktivt samarbete med både arbetsgivarorganisationen SLA och arbetstagarorganisationen GS Facket.